Proč smrdět doma, když můžem do luftu. (J.C)   ČEBÍN AIR FORCE                                                            http://www.proksik.cz proks.paraglide@seznam.cz

 

Vyřešení technického problému

Již několik desetiletí se náš hlavní konstrukční technik sir. Li-Po-Li-Je zabývá některými technickými problémy, které vznikají při provozování našeho ušlechtilého sportu.

Pracuje většinou na několika význačných projektech zároveň a tak dochází k náhodným řešením zadaných úloh.

 Jako jeden z posledních, se mu povedl dořešit, problém se vznícením benzínu v nádrži. Na diskuzích po celém světě na toto téma, probíhalo několik vzrušujících debat a na základě poznatků kolegů s Brazilského výzkumného centra „BRASA“ (obdoba Amerického NASA) náš technik přišel ze zcela jednoduchým ale přesto geniálním řešením.

 UKOSTŘENÍ NÁDRŽE. Toto jednoduché řešení, které jsme dlouhé měsíce testovali na různých strojích, se ukázalo jako ideální. Spočívá v nainstalování speciálního kostřícího bloku na bok nádrže. Viz foto.

 

                                                    

Žádný z pokusných strojů, během zkoušek neshořel. ( Až na jeden, který začal doutnat, což ale bylo zapříčiněno špatným uhašením nedopalku cigarety o popruh sedačky). Za nesprávné pochopení, či jiné škody neneseme žádnou odpovědnost.  

   Pomocný technik Tišnovské letky akademik Berka